Dom Pomocy Społecznej, 99-300 Kutno, ul. Krzywoustego 11 / tel. (24) 253-64-32
e-mail: dpskutno@dpskutno.com.pl

Czcionka: Aa Aa Aa Wersja kontrastowa

DPS > O DPS

Nasze motto "Życie nabiera sensu, gdy umiemy cieszyć się nim czyniąc je piękniejszym dla drugiego człowieka".


Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krzywoustego 11 w Kutnie przeznaczony jest dla 71 osób obojga płci, w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

   

Dom mieści się w centrum Kutna na osiedlu Batorego, położenie Domu stwarza możliwości korzystania z pobliskich sklepów, przychodni itp. Teren wokół Domu, jak i sam budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany do osób niepełnosprawnych. Na terenie Domu znajduje się m.in.: kuchnia, jadalnia, pralnia, gabinet zabiegowy, sala terapii zajęciowej, sala ćwiczeń w zakresie rehabilitacji mieszkańców, biblioteka z czytelnią, kafejka internetowa. Mieszkańcy mają również do własnej dyspozycji pokoje dzienne, pokoje mieszkalne 2-, 3-, osobowe z pełnym zapleczem sanitarnym, podręczne kuchenki i kaplicę.

Dla rodzin odwiedzających przygotowany jest pokój gościnny. Dom całodobowo świadczy usługi opiekuńczo–pielęgnacyjne. Mieszkańcy mają stały kontakt z lekarzem rodzinnym oraz dostęp do lekarzy specjalistów, psychologa.

Prowadzimy działalność rekreacyjną, organizujemy wyjazdy, wycieczki, spotkania plenerowe, imprezy okolicznościowe, turnusy rehabilitacyjne. Mieszkańcy mają wypełniony czas wolny i mogą rozwijać swoje zainteresowania i hobby w sali terapii zajęciowej. W naszym Domu funkcjonują grupy terapeutyczne tj. plastyczna, porządkowo-ogrodnicza, muzyczno-wokalna, czytelnicza, tkacka i choreograficzna, terapia ruchem. Prace uczestników terapii zajęciowej prezentowane są na wystawach na terenie miasta i poza nim. Mieszkańcy uczestniczą w imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych, które pozwalają na przyjemne spędzanie czasu wolnego. Tradycją naszego Domu są zabawy andrzejkowe, wspólne grilowanie, obchody Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkiej Nocy, Dni Babci i Dziadka, Dnia Kobiet i inne.Szczególną rolę w pracy Domu spełnia personel opiekuńczo–terapeutyczny. Pielęgniarki wykonują drobne zabiegi, dozują leki zlecone przez lekarza. Każda osoba może liczyć na pomoc opiekunów w podstawowych czynnościach życiowych.

Za wartości nadrzędne w sferach życia mieszkańców uznajemy m.in.:
  • poszanowanie i ochrona godności człowieka
  • indywidualny styl życia
  • intymność i dyskrecję 
  • moralność i rozwój osobowości...